Kontroll av byggeplass

Vi gjennomfører kontroll på byggeplassen for å sikre at arbeidet blir utført etter tegninger og beskrivelser. Dette garanterer at du som kunde får et byggeprosjekt i samsvar med lovverk og tegninger.

Det gjøres mye feil i bransjen, spesielt når det gjelder betongarbeid. Feilene inkluderer ofte:

  • For lite bruk av armering
  • Ingen ingeniør til å beregne laster
  • For lite overdekning minker konstruksjonens levetid
  • Dårlig skjøting/liming av radonduk og montering av radon brønn

En kontroll på byggeplassen kan spare deg for store utgifter og sikre at du får det du har bestilt. Du skal være sikker på at du får en konstruksjon av god og høy kvalitet når du har investert i drømme prosjektet.

 

Det er mye som kan gå galt på et byggeprosjekt. Blant annet er det risiko for fall fra høyder, kutt, eksplosjon og fallende gjenstander. Det forekommer ofte stramme byggetider der «raske» løsninger kan blir brukt, samt det kan brukes ufaglært arbeidskraft. Om noe går galt på prosjektet kan du som tiltakshaver få ansvaret. Derfor hjelper BOLT Vest AS deg med å kvalitetssikre og unngå ulykker som skyldes feil og manglende kunnskap om en aktiv og sikker byggeplass.

Eksempel: En vernerunde avdekket arbeid i høyden uten sikringsutstyr. Dette kunne gått veldig galt og skadeomfanget stort da høyden var 4,5 m.